ملت ایران: نمایشگاه خودروی فرانکفورت ۲۰۱۳ در ماه ‌آینده میزبان محصول جدید هیوندای، i ۱۰ خواهد بود.

نسل جدید i۱۰ یک خودروی شهری کوچک است که با توجه به افزایش ابعادش به طرحی تکامل یافته و بالغ تبدیل شده است به‌طوری‌که در مقایسه با نسل قبل، ۸۰ میلی متر طویل‌تر، ۶۵ میلی متر عریض‌تر و ۵۰ میلی‌متر کوتاه‌تر شده است.

همچنین گنجایش مخزن سوخت با افزایش ۱۰ درصدی به ۲۵.۲ لیتر رسیده است. بنا به گفته هیوندای، فضای بار نسل جدید بهبود پیدا کرده، همچنین فضای اختصاص داده شده به پای سرنشنینان با افزایش ۵ میلی متری فاصله دو محور، بیشتر شده است. تولید‌این خودرو ماه آینده در سایت هیوندای ترکیه آغاز خواهد شد.