وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شهریور ماه خبر داد.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با فارس در پاسخ به سئوالی درباره زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: زیر ساخت های شبکه ملی اطلاعات تقریبا به طور کامل تکمیل شده است و همه چیز برای آغاز کار آن مهیا است.

وی افزود: امیدواریم تا قبل از شهریور ماه شاهد راه اندازی کامل این شبکه اطلاعاتی در داخل کشور باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرتاب ماهواره های ساخت داخل به فضا گفت: متولی اصلی پرتاب ماهواره به فضا سازمان فضایی کشور است و پرتاب ماهواره تنها دو هفته قبل از پرتاب آن نهایی می شود.

تقی پور تصریح کرد: ما امیدواریم امسال به قول های خود درباره پرتاب ماهواره از جمله ماهواره ای که در آینده نزدیک قرار است، پرتاب شود، عمل کنیم.