احتمال تولد منظومه شمسی جدید!

غباری به وسعت ۱۴ میلیارد مایل، ستاره‌های جوانی را نشان می‌دهد که سیارات را به طرف خود می‌کشند و می‌تواند نشانه‌ای از بوجود آمدن منظومه شمسی تازه باشد.

به گزارش ایسنا، این دیسک گازی - غباری عظیم تصویری باورنکردنی و دیدنی از سالهای نخست یک منظومه شمسی جوان را نشان می‌دهد.

یک ستاره در فاصله ۴۰۰ سال نوری با زمین و در صورت فلکی گرگ(Lupus) قرار دارد. این ستاره جوان با نام SAO ۲۰۶۴۶۲‌ توسط یک دیسک گازی عظیم احاطه و نیروی گرانشی باعثتبدیل شدن دیسک به دو بازوی مارپیچی شده است.

«کارول گرادی» محقق نجوم ناسا تأکید می‌کند: در شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای مشخص شده بود که نیروی گرانشی یک سیاره داخل دیسک می‌تواند باعثپیچش گاز و غبار در یکدیگر و ایجاد حالت مارپیچی شود و برای نخستین بار موفق شدیم این پدیده را در اطراف ستاره SAO ۲۰۶۴۶۲ مشاهده کنیم.

این پدیده بی‌سابقه و کم نظیر که توسط تلسکوپ پرقدرت سوبارو مستقر در رصدخانه مونوکی هاوایی تهیه شده‌ است، می‌تواند نحوه شکل‌گیری سیارات بدور ستاره و شکل‌گیری یک منظومه شمسی جدید را نشان دهد.