ملت ایران: سند «لایحه ملی فضا و هوانوردی» در سال ۱۹۵۸ توسط Eisenhower، رئیس جمهور ایالات متحده، امضا شد و سیاست های ناسا، دستوالعمل ها و اهداف آن را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، اهداف ناسا آن طور که در سال ۱۹۵۸ توصیف شد، شامل بسط دانش بشری درباره زمین و پدیده های موجود در جو و فضا، ارتقای کارایی، عملکرد، سرعت، امنیت و کاربرد وسیله های نقلیه فضایی و هوانوردی، توسعه و اجرای وسایل نقلیه ای که قادر به حمل ابزار، تجهیزات و ارگانیسم های زنده از خلال فضا هستند، تثبیت مطالعات طولانی که دارای مزیت های بالقوه بوده، تثبیت فرصت ها و همچنین تشریح مشکلات دخیل در استفاده از فعالیت های فضایی برای اهداف علمی و صلح آمیز، دسترسی به آژانس هایی که مستقیما در دفاع از کشفیاتی که دارای ارزش یا اهمیت نظامی هستند، دخیل اند و تجهیزشدن توسط چنین آژانس هایی برای عملکرد غیرنظامی با هدف هدایت و کنترل فعالیت های فضایی و هوانوردی غیرنظامی، کارآمدترین استفاده از منابع مهندسی و علمی با همکاری نزدیک بین آژانس های علاقه مند در این کشور برای اجتناب از دوباره کاری غیرلازم و… بوده است.