کلاس قاتل، که Zer۰ نام دارد، در واقع نقش همان نینجا را در بازی Borderlands ۲ ایفا می کند. او با سرعت زیادی اطراف زمین مبارزه می دود و می تواند با شمشیر برنده خود به صورت مخفیانه ضربه های برنده ای به دشمنان وارد کند. به نظر می رسد کلاس خوبی برای کسانی باشد که می خواهند ضربه های دیوانه وار زیادی را پشت سر هم اجرا کنند.

مانند بقیه کلاس های Borderlands ۲، مهارت های zer۰ را می توانید بر اساس سبک بازی خود طراحی کنید. می خواهید بر روی مبارزه های نزدیک کار کنید؟ یا تیر اندازی از فاصله دور را می پسندید؟ در هر دو مورد قاتل انتخاب خوبی است. این کلاس تا کنون تنها کلاسی است که اسلحه اصلی اش دقیقا مشخص شده است.
این بازی ۱۸ سپتامبر(۲۸ شهریور) امسال بر روی سه پلتفرم اصلی منتشر خواهد شد.

منبع: دنیای بازی