آمار منتشر شده توسط نینتندو نشان میدهد کنسول دستی جدید این شرکت تنها در ژاپن ۵ میلیون دستگاه به فروش رفته است، همچنین می گوید که این تعداد تنها با گذشت یک سال حاصل گشه است.

۳DS زودتر از سایر کنسول های تاریخ به آمار فروش ۵ میلیونی رسید

نکته ی جالب در این مورد، این که ۳DS سریعترین رسیدن به آمار فروش ۵ میلیونی را داشته است. این کنسول تنها در ژاپن در عرض درست ۵۴ هفته به فروش ۵ میلیون دستگاه رسید و رکورد قبلی که متعلق به DS بود را شکست. DS در ۵۶ هفته و GBA در ۵۸ هفته به این آمار رسیده بودند. روند رو به رشد محبوبیت و مقبولیت کنسول های نینتندو از همین آمار مشخص است.

یکسالگی کنسول ۳DS یکشنبه ی هفته ی آینده کامل می شود و این کنسول به دومین سال حیات خود وارد خواهد شد. پس از یک شروع امیدوار کننده، فروش ۳DS رو به کاهش نگران کننده ای گذاشت و همین امر باعثشد تا نینتندو قیمت کنسول خود را کاهش دهد. با این کار و همچنین با توجه به بازی های بسیار بهتر از موقع لانچی که برای این کنسول عرضه شدند، فروش ۳DS روند رو به رشدی را در پیش گرفت و تا کنون نیز به آن ادامه داده است.