کشف شکاف هایی عمیق بر روی مریخ + عکس

علت اینکه این شکاف‌ها دانشمندان را علاقه‌مند به تحقیق بیشتر بر روی تصاویر مریخ اکسپرس کرده است این است که رصد‌های تلسکوپی زمینی که در سال ۲۰۰۹ از همین نواحی انجام گرفت نشان می‌دادند که بر فراز این نواحی میزان متان موجود در جو به میزان زیادی افزایش یافته است.

این شکاف‌های زخم مانند جدید در واقع حفره‌هایی هستند که از برخورد سنگ‌های آسمانی با سطح مریخ به وجود آمده‌اند. دوربین هایریس مریخ اکسپرس برای اثبات وجود این حفره‌ها بر روی این منطقه از مریخ متمرکز شده و دریافت اجرامی که با سطح مریخ برخورد کرده‌اند ابعادی برابر توپ‌های بازی ساحلی داشته‌اند.
این سامانه‌های برخوردی در ناحیه شمال شرقی مریخ(۲۲ درجه شمالی و ۷۷ درجه شرقی) قرار دارند که عمق برخی از آن‌ها به ۵۰۰ متر می‌رسد.

منبع: ماهنامه نجوم