پورشه بهترین برند اروپایی

این نتیجه بنا بر یک تحقیق تازه درباره قابلیت اعتماد خودروها به دست آمده است.

بنا بر گزارش ها این مطالعه که بر بازار خودروهای با کیفیت بلند مدت در بازار امریکا متمرکز بوده است در نظر سنجی از ۳۱.۰۰۰ نفر که صاحب خودرو با عمر ۳ ساله هستند انجام شده است.

پورشه ۹۱۱ معروف ترین و پر فروش ترین خودروهای این خودروساز بهترین خودرو در این گروه شناخته شده است.

منبع: عصر خودرو