ملت ایران: از نظر فروش، بی ام و در نیمه نخست سال جاری هم از دو رقیبش پیش بوده است. بی ام و در این ماه موفق شد با رشدی ۹ درصدی ۱۵۳ هزار و ۷۵ دستگاه از خودروهایش را در سراسر دنیا به فروش برساند، درحالی که نرخ رشد آئودی ۵ و نرخ رشد مرسدس بنز ۸ درصد بوده است.

آئودی در این ماه ۱۴۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه و مرسدس بنز ۱۳۱ هزار و ۶۰۹ دستگاه خودرو فروخته اند. در نیمه نخست سال جاری میلادی هم فروش بی ام و ۸ درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته بوده و مجموعا به ۸۰۴ هزار دستگاه رسیده است.