به گزارش اختصاصی سرویس سیاسیملت ایران، کره جنوبی، کره شمالی را برای لغو مذاکرات مقصر دانست. وزیر اتحاد کره جنوبی گفت لغو مذاکرات سطح بالا با کره شمالی تأسف بار است اما در دور جدید ارتباط با دولت پونگ‌یانگ، اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

این مذاکرات که قرار بود روز چهارشنبه در سئول برگزار شود، در آخرین لحظه و به دلیل اختلاف نظر نسبتا جزئی بر سر اینکه چه کسی نماینده هر کشور باشد، کنسل شد.

ریوکیل‌جائه، وزیر اتحاد کره جنوبی ضمن مقصر دانستن کره شمالی اظهار داشت: " ما نمی توانیم به نتیجه ای که مرم انتظار دارند برسیم اما من فکر می کنم این یکی از سختی‌هایی است که برای ایجاد رابطه جدید میان کره جنوبی و کره شمالی، باید تحمل کنیم. کره شمالی باید صداقتش را برای ایجاد یک رابطه جدید میان دوکره در آینده نشان دهد "

مقامات کره جنوبی می گویند که کره شمالی از ارسال هیأت مذاکره کننده به سئول خودداری کرده است.

ظاهرا انتصاب یک معاون وزیر به جای خود وزیر به عنوان نمایده ارشد مذاکره کننده‌ی کره جنوبی، باعثدلخوری مقامات کره شمالی شده است.

چند روز پیش کره شمالی پیشنهاد همتای جنوبی خود را برای مذاکره پذیرفت و طی روز های گذشته دو طرف در حال رایزنی برای تعیین سطح مذاکرات و آرایش هیأت های مذاکره کننده بودند و قرار شد این مذاکرات روز چهار شنبه برگزار شود.