سعید جلیلی در حاشیه سفرش به شهرستانهای جنوبی استان کرمان در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص شایعات در زمینه حمایتش از سوی جریان دولت گفت: ۱۰۰در صد اعلام می کنم کاندیدای دولت نیستم و همچنین با جریان انحرافی هم همین فاصله را دارم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه " آیا در صورت تصاحب صندلی مقام اول اجرایی کشور با توجه به پتاسیل ها و محرومیت هایی که وجود دارد استقلال جنوب کرمان در دستور کار کابینه تان قرار خواهد گرفت " گفت: آمایش منطقه ای در دستور کارم می باشد و جنوب کرمان هم با توجه به پتاسیل هایی که دارد جزء این آمایش قرار خواهد گرفت.

جلیلی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه " اعلام مواضعتان در خصوص جریان انحرافی چه می باشد و آیا این شایعات که کاندیدای دولت هستنید صحت دارد " تصریح کرد: بنده صد در صد می گویم کاندیدای دولت نیستم و وقتی این را می گویم در مورد جریان انحرافی هم همینگونه است و گفتمان ما برای ورود به انتخابات بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی و منویات رهبر فرزانه انقلاب است و هر گونه فاصله گرفتن از این مسیر از طرف هر کسی باشد برایمان قابل قبول نخواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه " آیا در خصوص اصلاح اعضای ستادهایتان در مناطق محروم و جنوبی که بعضا افرادی تند رو و بدون محبوبیت، مقبولیت مردمی و… می باشند و همین امر باعثریزش آراء و طرفدارانتان خواهد شد، تجدید نظر خواهید کرد " اظهارداشت: در تمام ستاد هایمان در سطح کشور کسانیکه همکاری می کنند افرادی هستند که بر اساس پیروی از ولایت مطلقه فقیه می باشند و در غیر اینصورت همکاری آنها ممکن نیست.