ساعت ۲ بامداد دو شب گذشته خودرو دو تن از همراهان و محافظان سعید جلیلی با گاردریل های اتوبان تهران - قزوین برخورد کرد که سرنشینان این خودرو به شدت مجروح شدند.

مصدومان این حادثه به بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین منتقل شدند که به علت وخیم بودن حال یکی از آنها به سرعت به تهران منتقل شده است.