در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و پس از نطق میان دستور جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد که انتقاداتی به نطق میان دستور روز دوشنبه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس (که مباحثی را در مورد فتنه سال 88 و حصر مطرح کرده بود) داشت، تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به کریمی قدوسی اعتراض کردند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به کریمی قدوسی گفت: من تنها حدیثی از حضرت علی (ع) می گویم و بحث دیگری را مطرح نمی کنم.

پس از اظهارات پزشکیان، حاج بابایی و محسن کوهکن با قرار گرفتن در مقابل جایگاه هیات رئیسه به نایب رئیس مجلس یادآوری کردند که در جایگاه ریاست مجلس پاسخ کریمی قدوسی را نمی تواند بدهد.

مسعود پزشکیان زمانی که با اعتراض نمایندگان مواجه شد گفت: من جوابی نمی دهم و آنچه که روز دوشنبه گفتم محکم و مستدل است.