محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در چهار توئیت متوالی به اتهامات و تهدیدات جمعه شب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد.

وی در اولین توییت خود با اشاره به ادبیات ترامپ نوشت: برای تعریف سرکش، واژگان ترامپ را با پاسخ رئیس جمهور روحانی مقایسه کنید ( بیانیه ایران).

وزیر خارجه کشورمان در دومین توییت خود با اشاره به مشی تاجر مآبانه ترامپ آورده است: همه می‌دانستند که دوستی ترامپ به کسانی که قیمت بالاتری پیشنهاد دهند فروختنی است. اکنون می‌دانیم که دانش جغرافیایی او هم همین هدف را دارد.

ظریف: حامیان نطق ابلهانه ترامپ همان دژهای دموکراسی در خلیج فارس هستند

ظریف در سومین توییت خود در خصوص حمایت برخی کشورهای عرب منطقه از نطق ترامپ نوشت: جای شگفتی نیست که حامیان نطق ابلهانه ترامپ درباره ایران، همان دژهای دموکراسی در خلیج فارس هستند: عربستان، امارات و بحرین.

وزیر خارجه کشورمان در چهارمین توییت خود به تهدیدات ترامپ اشاره کرده و آورده است: ادعاها، تهدیدها و ناسزاها هرگز مردم ایران را مرعوب نخواهد کرد. ترامپ در نهایت این را همانند تمامی اسلافش درخواهد یافت.