کاخ الیزه از اعطای عنوان رسمی «بانوی اول» به همسر رئیس جمهور فرانسه صرف نظر کرد.

کمپین جمع‌آوری امضا در فرانسه، کاخ الیزه را از اعطای عنوان رسمی «بانوی اول» به «بریژیت مکرون»، همسر رئیس جمهور فرانسه، منصرف کرد. در این کمپین بیش از 200 هزار امضا جمع آوری شده بود.

مسئله اعطای عنوان رسمی بانوی اول به بریژیت مکرون جنجال‌آفرین شد. امانوئل مکرون در طول کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود عنوانی شفاف برای همسرش در نظر بگیرد که هیچ هزینه‌ای برای مالیات‌دهندگان فرانسوی در بر نداشته باشد.

«تیری پل والت»، یکی از معترضان، در اعتراض به تصمیم الیزه برای اعطای عنوان بانوی اول به بریژیت مکرون کمپینی به راه انداخت. پل والت می‌گوید نمایندگان پارلمان و سناتور‌ها نباید به همسرانشان عنوان و مشاغل رسمی دهند زیرا این کار اخلاقی نیست، اما در مقابل همسر رئیس جمهور باید عنوان رسمی داشته باشد، زیرا همسر رئیس جمهور است؟ این کاملا نقض قانون است و مرا آزار می‌دهد.

دولت از طرح خود دفاع می‌کند و می‌گوید همسر رئیس جمهور تنها عنوان رسمی خواهد داشت و هیچ دستمزد یا مزایایی دریافت نخواهد کرد.

در حالی که یکی از چالش‌های اصلی دولت مکرون اشتغال و امنیت است، دولت می‌خواهد هرچه سریع‌تر به این جنجال پایان دهد.