محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در نشست گرامیداشت روز خبرنگار که امروز دوشنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد با بیان اینکه امروز یاد خاطره شهدای مزار شریف یک واقعیت را در اذهان ما یکبار دیگر متبلور می‌کند و آن حضور خبرنگاران و دیپلماتها در یک صحنه و جهت برای رساندن پیام به مردم عزیزمان است.

ما تعداد زیادی از همکارانمان در وزارت خارجه را همراه شهید صارمی داشتیم که شهید شدند. البته این قدرت خبرنگاران است که 10 دیپلمات شهید شدند و یک خبرنگار ولی آن روز، روز خبرنگار شد.

وی ادامه داد: در جهان انروز ما اولا پیام ارزش واقعی پیدا کرده و یک خط توییت 140 حرفی می‌تواند تاثیرات عمیقی بر سیاست گذاری آینده داشته باشد و اگر پیام غلطی را منتقل کند چه بسا جنگی به راه اندازد.

وزیر خارجه با اشاره به تحولات خلیج فارس گفت: دوستان در این تحولات قدرت و تاثیر این موضوع را شاهد بودند.

ظریف گفت: در این عرصه گفتمان می‌تواند قدرت‌زا باشد و رسانه امروز نقش عامل انتقال و انتخاب گفتمان را دارد. در جهان امروز ما و در کل دنیای علوم انسانی انتخاب تحلیلگر، پژوهشگر و کنشگر یک واقعیت است و می‌توان یک یا چند خبر را برای انعکاس انتخاب کرد این انتخاب می‌تواند فاصله بین عزت ملی یا شرمساری باشد.

وی ادامه داد: همه دوست دارند پیام را بیطرفانه منتقل کنند اما این تصور که می‌توان صرفا با واقعیت اجتماعی عینی برخورد کرد مقداری کم لطفی در حق پژوهشگر است زیرا خبرنگار می‌تواند عکسها و خبرهایی را انتخاب کند که از نظر او پیام بهتری را منتقل کند.

وزیر خارجه گفت: بپذیریم که قدرت معنایی باعث شده کسانیکه در گذشته انحصار قدرت را داشتند امروز آن را از دست بدهند.

ظریف افزود: قدرت علاوه بر ابزارهای سنتی ابزارهای دیگری دارد و کسانیکه می‌توانند تولید فکر و تصویر سازی کنند نقش اساسی خواهند داشت و اصحاب رسانه باید به قدرت خود ایمان بیاورند زیرا هر قدرتی مسئولیت ایجاد می‌کند هم در برابر مردم و هم در برابر خداوند.

وی گفت: یکی از دستاوردهای جامعه جهانی این است که توانسته با ابزار متنوعی ایجاد نفوذ و قدرت کند و این واقعیت را باید همواره مد نظر داشته باشیم که یک خبر می‌تواند ایجاد قدرت کند یا به نحو دیگری منعکس شود.

وزیر خارجه با اشاره به مراسم تحلیف رئیس جمهور گفت: تعدادی از مقامات کشورهای حاضر به دنبال گرفتن سلفی با این حقیر بودند و این تصاویر موضوعی را منتقل می‌کرد و انتخاب عکسهای دیگر پیام دیگری را منتقل می‌کرد که نتیجه آن را دیدید.

ظریف گفت: امروز هر انسانی می‌تواند موج آفرین باشد و اگر پیام درست تولید شود حتی یک خبرنگار غیر حرفه ای یا شهروند خبرنگار می‌تواند یک موج عظیم به راه اندازد.