آخرین اخبار حاکی از آزادی حمید بقایی، معاون سابق محمود احمدی نژاد از زندان می باشد. همسر حمید بقایی خبر از آزادی وی را داده است.

گفته شده هواداران احمدی نژاد وثیقه جهت آزادی بقایی تامین کردند.