فارن پالیسی در مطلبی به دولت ترامپ پیشنهاد داد که باوجود اعمال فشار به ایران و متهم ساختن این کشور به اقدامات تحریک آمیز در خاورمیانه اما همچنان باید همانند دولت اوباما راه‌های گفتگو با تهران را باز نگه دارد. واشنگتن با باز نگه داشتن کانالهای مذاکره حتی می‌تواند خود را کشوری آماده گفتگو معرفی کرده و از این طریق باعث انزوای بیشتر ایران شده و قدرت تشکیل اتحادی بین‌المللی علیه ایران در زمان نقض قوانین بین‌المللی از سوی تهران را داشته باشد.

مذاکره مستقیم با ایران مسلما برای دولت ترامپ تاثیر به مراتب بیشتری به نسبت توییت و یا انتشار بیانیه‌ دارد. این مذاکره مستقیم در تماس تلفنی ظریف و کری برای حل پرونده ورود کشتی آمریکایی به آبهای ایران به خوبی خود را نشان داد و باعث جلوگیری از بروز یک تنش جدی شد.

در ادامه این گزارش به نقش جدی ایران در حل موضوع سوریه اشاره شده است. نویسنده به این مسئله اذعان کرده که با توجه به همسایگی ایران با سوریه ترامپ باید همانطور که خواستار مذاکره با روسها در مسئله سوریه شده به اهرم‌های فشاری که ایران در اختیار دارد نیز توجه داشته باشد.

به اعتقاد نویسنده اتخاذ سیاست آمادگی برای درگیری از سوی آمریکا در برابر ایران نیز می‌تواند برای این کشور مفید باشد و به حمایت از ایجاد فشار بین‌المللی علیه ایران کمک می‌کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده که بهترین فرصت برای بازگرداندن تعامل دیپلماتیک میان دو طرف کنفرانس امنیتی مونیخ است. ظریف در این نشست شرکت خواهد کرد و هرچند حضور تیلرسون هنوز نهایی نشده اما دو طرف می‌توانند مسیر ایجاد شده در زمان کری و ظریف را ادامه دهند.