دونالد ترامپ در تازه ترین موضع گیرهای عجیب و نادرخود در برابر افراد، نهادها و کشورهای مختلف جهان با اشاره بی کفایتی سیستم قضایی آمریکا گفت: از آغاز صدور فرمان منع ورود مهاجران از 7 کشور، 77 درصد از پناهندگان اجازه ورود به آمریکا را پیدا کرده‌اند و این خطرناک است.

پیش از این «جیمز روبارت» قاضی فدرال سیاتل دستور ترامپ در راستای منع ورود مهاجران از 7 کشور به آمریکا را تعلیق کرد و کاخ سفید نیز در پی این اقدام خواستار تجدید نظر در این حکم شد.
شعبه 9 دادگاه استیناف در سانفرانسیسکو بعد از تشکیل جلسه در راستای بررسی درخواست تجدید نظر کاخ سفید، با دستور ترامپ در راستای منع ورود مهاجران از 7 کشور به آمریکا مخالفت و آن را به صورت موقت به حالت تعلیق در آورد.