وزیر امور خارجه کشورمان در توئیت تازه خود صدور ویزا برای کشتی گیران را تایید کرد.

محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در صفحه رسمی خود در توئیتر نوشت: در پی حکم دادگاه (در آمریکا) مبنی بر تعلیق منع ورود مسلمانان و درخواست فدراسیون کشتی ایران و "فیلا" ، روادید برای کشتی گیران آمریکا صادر می شود.
توئیت ظریف برای کشتی گیران آمریکایی