بعه نقل از خبرگزاری رویترز از سئول، تیم دادستان ویژه که مسئول این تحقیقات است، اعلام کرد: چو یون-سون به تهیه فهرستی سیاه از هنرمندان و نویسندگان منتقد رئیس جمهور متهم است.
او نخستین وزیری است که در چارچوب این تحقیقات بازداشت می شود.
خبرگزاری یونهاپ نیز گزارش داد چو یون-سون استعفای خود را ارائه کرده است.
این خبرگزاری افزود: هوآنگ کیو-آن نخست وزیر که تا صدور رأی دیوان قانون اساسی در مورد برکناری پارک گئون های به طور موقت امور کشور را در دست دارد، احتمالا به سرعت استعفای او را خواهد پذیرفت.
دفتر دادستان ویژه چهارشنبه از دادگاه‌ها خواسته بود حکم بازداشت وزیر فرهنگ همچنین کیم کی-چون رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری را به اتهام سوء استفاده از قدرت و شهادت دروغ صادر کنند.
کیم کی-چون نیز بازداشت شده است.


­