یوری باریسوف، معاون تسلیحاتی وزیر دفاع روسیه گفت: دانشمندان روسیه موفق شدند تا تسلیحات لیزری و الکترومغناطیسی منحصر به فردی را با همکاری متخصصان نظامی تولید کنند.
وی افزود: هدف از این طرح‌ها تکمیل تسلیحات هدایت شونده، کنترل هماهنگی نیروهای مسلح و کاهش وقت تصمیم گیری در زمان‌های مهم و استراتژیک جنگی است.
این مقام روس خاطرنشان کرد، به زودی از اصول کاملا متفاوت هدایت عملیات نظامی در روسیه استفاده خواهد شد، زیرا در حال حاضر کسی که سریع‌تر و زودتر دشمن را شناسایی کند و به هدف شلیک کند، پیروز میدان جنگ خواهد بود.
وی از ارایه توضیحات بیشتر درخصوص جزییات این تسلیحات پیشرفته نظامی خودداری کرد.