طبق نظر سنجی یک نشریه صهیونیستی، در صورت برگزاری انتخابات زود هنگام برای تغییر کابینه رژیم صهیونیستی، اکثریت به یائیر لاپید، رئیس حزب یش عاتید در کنست (پارلمان) این رژیم رای خواهند داد و آن را جایگزین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی خواهند کرد.
انتخاب های بعدی جامعه صهیونیستی برای جایگزینی نتانیاهو، «نفتالی بنت» رئیس حزب خانه یهودی، «گیدئون صار» عضو حزب لیکود و «موشه یعلون» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی است.
این نظرسنجی درحالی انجام شده است که پلیس رژیم صهیونیستی سرگرم رسیدگی به پرونده فساد مالی و رشوه دهی نتانیاهو به یکی از اشخاص قدرتمند رسانه ای در رژیم صهیونیستی است.

­