به نقل از خبرگزاری وستی، به دنبال افزایش تنش میان روسیه و آمریکا و اخراج 35 دیپلمات روس از خاک آمریکا، دولت روسیه از برنامه خود برای مقابله به مثل با آمریکا خبر داد.
در اولین اقدام در این چارچوب، مدرسه انگلیسی‌‌آمریکایی در مسکو که فرزندان کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا، بریتانیا و کانادا در آن تحصیل می‌کنند بسته شد.
همچنین مقامات امنیتی روسیه راه دسترسی به اقامتگاه سفیر آمریکا در محله سربرنی بور مسکو را مسدود کرده‌اند.