دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرد: گزارش بررسی پرونده مربوط به حقوق‌های ناعادلانه یکشنبه آینده (14 آذر) ارائه می‌ شود.
روابط عمومی دیوان محاسبات افزوده: گزارشی که عادل‌ آذر رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور یکشنبه ( 14 آذر) ارائه می‌ کند به صورت کامل و مستند از نتایج بررسی پرونده مربوط به حقوق‌های ناعادلانه خواهد بود.