به نقل از اِن بی سی نیوز، صدها نفر از تظاهرات کنندگان مصادف با دومین تعطیلات متوالی پایان هفته علیه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب راهپیمائیِ اعتراضی برگزار کردند.

معترضان به ترامپ با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آنها «نه به ترامپ» یا «نه به آمریکاییِ نژادپرست» نوشته شده بود به سمت برج ترامپ در مرکز شهر شیکاگو راهپیمایی کردند.

این تظاهرات اعتراضی توسط گروه «Answer Chicago» سازماندهی شده بود.

این گروه درباره ادامه اعتراضات به رئیس جمهور متخب اعلام کرده است: باید موج مقاومت در برابر ریاست جمهوری ترامپ را ادامه دهیم. نمی توانیم اجازه دهیم یک نژادپرست واقعی، معتقد به برتری جنسیتی و متعصب بر این کشور حکومت کند یا مردم دنیا را تهدید کند.

در ادامه بیانیه گروه مذکور آمده است: باید در کنار مهاجران اعم از زنان، مسلمانان و یا جوامع رنگین پوست بایستیم. این اقشار در دولت آینده ترامپ در معرض خطر قرار دارند.