«سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه، با متهم کردن آمریکا در کنترل نکردن گروه های افراطی حاضر در سوریه گفت: گروه های شورشی مورد حمایت غرب شهروندان سوری را در حلب مورد حمله قرار می دهند و این در حالی است که روسیه و سوریه حملات خود در این شهر را موقف کرده اند.

وزیر دفاع روسیه در ادامه افزود: در نتیجه انتظار آغاز روند مذاکرات و بازگشت به زندگی آرام در سوریه تا زمان نامحدود به تعویق می افتد.

شویگو که در جمع فرماندهان ارتش روسیه سخن می گفت در ادامه با انتقاد از کشورهای غربی و گروه های تروریسی حاضر در سوریه عنوان داشت که این گروه ها و حامیان آنها روند صلح را مختل می کنند.

شویگو در حالی از ادامه حملات گروه های تروریستی در حلب به غیرنظامیان سخن گفته که سازمان عفو بین الملل نیز از معارضین سوری خواسته تا حملات خود به حلب را متوقف کنند.

عفو بین الملل با ابراز نگرانی در مورد کشته شدن غیر نظامیان در شهر حلب سوریه به ویژه مناطق غربی این شهر از معارضین سوری خواست تا حملات خود به این منطقه را متوقف کنند.

بر اساس این گزارش، مناطق غرب حلب در کنترل ارتش سوریه است و معارضین سوری در هفته های اخیر حملاتی را در این منطقه انجام داده اند.

«صامح حدید» معاون سازمان عفو بین الملل در دفتر منطقه ای آن در بیروت، در این رابطه گفت: شکستن محاصره حلب به معارضین سوری این مجوز را نمی دهد که قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض کرده و اقدام به بمباران مناطق مسکونی در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه کنند.