در خصوص فضای مجلس برای رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت، اظهارکرد: دیدگاه‌ها در مجلس شورای اسلامی بسیار متنوع و متعدد است و در این خصوص دیدگاه واحدی وجود ندارد.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس ملاک ارزیابی شان مباحثی همچون تخصص و تجربه وزرای پیشنهادی است و برخی دیگر از نمایندگان نگاه‌های سیاسی به این موضوع دارند. نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب گفت: عده‌ای دیگر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دنبال تعامل بین مجلس و دولت هستند.

تجری تصریح کرد: در مجموع هنوز ارزیابی کلی در خصوص سه وزیر پیشنهادی دولت به مجلس صورت نگرفته است.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: باید منتظر شنیدن سخنان موافقین و مخالفین این وزرای پیشنهادی و همچنین سخنان خود وزرای پیشنهادی باشیم تا در نهایت بتوانیم به جمع بندی برسیم.