رامین  رضاییان با انتشار عکسی از خود در کنار حسین هدایتی که گفته می شد در بازگشت او به پرسپولیس و فسخ قراردادش با باشگاه ریزه اسپور ترکیه نقش مهمی را ایفا کرده، از عابر بانک پرسپولیسی ها تمجید کرد.

رضاییان در این باره نوشت: «کاری به هیچی ندارم ولی ما پرسپولیسیا باید افتخار کنیم به همچین مرد بزرگی که همیشه حامی پرسپولیس بوده تو این مدت بعد این اتفاقات بدی که افتاده بود همیشه کنارم بود باهام صحبت میکرد...»