البته داغیاین تنور سوخت و ساز زیادی را هم با خود به همراه خواهد داشت چراکه این تیم‌ها در شرایط نه چندان مساعدی به پست هم خورده‌اند که نتیجه‌ی این بازی بهر شکل در سرنوشت آن‌ها تاثیر مستقیم می‌گذارد.

دو برادر مسی لیگ یک فوتبال ایران فعلا در نیمه‌های پائین جدول قراردارند و توقعات را از خود برآورده نکرده‌اند و همین سبب شده است که فعلا روزهای خوبی را سپری نکنند.

البته تیم مس رفسنجان بعد از شروع فاجعه بار خود و شکست در چهار بازی متوالی، دو هفته‌ای هست که به جزیره آرامشی رسیده است و تساوی در مسجد سلیمان و پیروزی پر گل 5 بر 0 برابر یزدی‌ها سبب شده است که نور امیدی در چشم‌های آن ها درخشش کند.

در مقابل برادران بزرگتر آن‌ها در کرمان هنوز از روی دور تساوی خارج نشده‌اند و فعلا رکورد جالبی را در این زمینه به نام خود ثبت کرده‌اند.

از همین روست که هر دو تیم در ال مسینو پیش رو به دنبال پلی برای رسیدن به جزیره آرامش هستند و خیلی خوب می‌دانند که کسب برد در این بازی علاوه بر سه امتیاز حاشیه امنی برای آن‌ها فراهم می‌کند که کار آن‌ها را در هفته‌های آتی به مراتب راحت تر خواهد کرد.

در مقایل هر دو برادر هم بر این موضوع واقف هستند که شکست و از دست دادن امتیاز در این بازی می‌تواند گره‌های کار آن‌ها را در هفته‌های آتی بسیار بیشتر از پیش کند و هیچ یک از آن‌ها دوست ندارد با نتیجه‌ی این بازی به این بلا مبتلا شود.

همین قرار گرفتن ال مسینو در منطقه خطر سبب شده است که دو تیم در شرایط بدی به یکدیگر برخورد کنند تا یک دربی مسی دیگر با تمام جذابیت‌ها و البته خطرات خود در شنبه پیش رو شاهد باشیم.

نویسنده: "سعید قرائی"