" نت فلیکس " اعلام کرده که قصد دارد فیلمی بلند بر اساس رسوایی مدارک پاناما، که باعث به خطر افتادن هزاران حساب فرار مالیاتی شد بسازد.

 

« نت فلیکس » هم درگیر پرونده پاناما می شود !

 

نت فلیکس حقوق مقاله "مدارک پاناما : داستان فوری چگونگی اینکه چطور قدرتمندان و ثروتمندان دنیا پولشان را پنهان کردند” نوشته ژورنالیست های آلمانی فردریک اوبرمایر و باستیان اوبرمایر که تنها افرادی بودند که دستشان به ۱۱.۵ میلیون سند درز کرده از دفتر حقوقی موساک فونسکا رسید را خریداری کردند.

از افراد رده بالایی که در این قضیه درگیر شدند میشود به رئیس بین الملل بانک های خصوصی، نخست وزیر ایسلند و خانواده دیوید کامرون اشاره کرد. هنوز عوامل این فیلم مشخص نشدند. استیون سودربرگ نیز قصد دارد فیلمی در مورد این رسوایی بسازد.