سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در اطلاعیه ای به هموطنان مقیم و مسافران گرامی اکیدا توصیه کرد، به دلیل برقراری حالت فوق العاده در جمهوری ترکیه، ضروری است ضمن توجه به اطلاعیه های مقامات امنیتی، مقررات خاص این ایام را مدنظر قرار دهند.

در این اطلاعیه همچنین از هموطنان خواسته شده است تا به منظور آشنایی با مجموعه قوانین حالت فوق العاده، قبل از عزیمت به جمهوری ترکیه از طریق مراجع ذیصلاح کسب اطلاع نمایند.

مجلس ترکیه لایحه پیشنهادی حزب حاکم این کشور برای اجرای وضعیت فوق العاده به مدت سه ماه را تصویب کرد.

این طرح به تصویب هیات وزیران ترکیه رسید و روز پنجشنبه در نشست جلسه عمومی مجلس این کشور به رای گذاشته شد.