با تلاش گروه حامیان خروج ایرلند از اتحادیه اروپا، این کشور ممکن است کشور بعدی باشد که راه انگلیس را در رای تاریخی‌اش به خروج از این اتحادیه در پیش گیرد.

سخنگوی این گروه درباره تلاش‌ها برای خروج ایرلند از اتحادیه اروپا گفت: رفراندوم خروج ایرلند از اتحادیه اروپا باید در فضایی محترمانه و بزرگ منشانه برگزار شود، رفراندومی که منافع طولانی‌ مدت مردم ایرلند و نسل‌های آتی کشورمان را در پی خواهد داشت. ما یک گروه میانه‌روی سیاسی هستیم که معتقدیم زمان مناسب برای برگزاری رفراندوم درباره عضویت ایرلند در اتحادیه اروپا فرا رسیده است.

این گروه تاکید دارد مساله مهاجرت و قوانین اجباری "غیر دموکراتیک" به تنهایی عوامل درخواست برگزاری رفراندوم نیستند بلکه گذشته از این منطق ساده اقتصادی اروپا بیشتر از آنکه به نفع ایرلند باشد به ضرر آن است.

در این میان مالیات پایین ایرلند بر شرکت‌های سهامی که یکی از عوامل پیشرفت اقتصاد این کشور و خروج موفقیت آمیز آن از رکود 2008 بود، با سیاست‌های مالیاتی هماهنگ اتحادیه اروپا در تضاد است و در صورت تداوم احتمالا با مخالفت بروکسل رو به رو خواهد شد.