بعد از یک هفته از برگزاری همه‌پرسی بریتانیا همچنان تنش میان مخالفان و موافقان این موضوع ادامه دارد. با اینحال ایندفعه بحث اصلی میان چگونگی خروج از اتحادیه اروپا است.

وزیر اول اسکاتلند که اکثر مردم این کشور مخالف خروج  از اتحادیه بودند در نامه‌ای به کامرون خواستار تضمین سریع حق کار و زندگی شهروندان عضو اتحادیه اروپا شده که در اسکاتلند زندگی می‌کنند.

وزیر اول اسکاتلند پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی با جدیت در تلاش بوده تا روشن کند که این کشور بر خلاف میلش باید از این اتحادیه خارج شود. درعین حال نامزدهایی که برای جانشینی کامرون به عنوان نخست‌وزیر درحال رقابت هستند درباره نحوه خروج از اتحادیه دچار اختلاف نظر هستند.

ترزا می، وزیر کشور معتقد است که بریتانیا پیش از خروج باید کاملا بداند که به دنبال چه رابطه‌ای با اتحادیه اروپا است.

وزیر انرژی که بتدریج خود را بعنوان یکی از نامزدهای جدی مطرح می‌کند، معتقد است که بریتانیا باید در اسرع وقت فرایند خروج را رسما آغاز کند و هر چه سریعتر از اتحادیه اروپا خارج شود.

آندره  لدسوم و مایکل گوو وزیر دادگستری که هر دو طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند، می‌گویند که نخست‌وزیر آینده باید کسی باشد که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا معتقد باشد و کسی که طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده نمی تواند این کشور را در مذاکرات خروج بخوبی رهبری کند.