اوباما در بخشی از مصاحبه اش ضمن دفاع از برجام با طرح این ادعا که ایران در صورت عدم توافق هسته ای می توانست به سلاح هسته ای دست یابد می گوید:"از ابتدای دوران ریاست جمهوری توانستم این اطمینان را برای هر کسی ایجاد کنم که به بیمه سلامت و خدمات درمانی در کشور دسترسی خواهد داشت، ما توانستیم اقتصادمان را پس از یک بحران اقتصادی وحشتناک بهبود بخشیم و احیا کنیم، می دانید که توانستیم اطمینان حاصل کنیم که ایران به سلاح هسته ای دست نمی یابد و این از طریق برجام میسر شد و از وقوع یک جنگ جلوگیری کرد ما هم چنین توانستیم با کوبا روباط دیپلماتیک برقرار کنیم در مسیری که پیش از آن سابقه نداشت روابط ما نیز اکنون به کشورهای حوزه امریکای لاتین در قوی ترین شکل ممکن است. شاید بهتر بگویم در قوی ترین حالت ممکن در تاریخ مان که پیش تر سابقه نداشته است".

 اوباما در اشاره به این داشت که قدرت رسانه های اجتماعی و اینترنت افزایش یافته است و همین موضوع سبب شده تا گروه های حاشیه ای نیز نظرات خود را بیان کنند. او در این باره می گوید:"این موضوع کار را برای اجماع سخت تر کرده است. مردم با مجموعه ای از حقایق یکپارچه مواجه نیستند. برای مثال، زمانی که در حال تماشای فاکس نیوز هستید با مجموعه ای متفاوت از حقایق مواجه هستید و زمانی که در حال مطالعه سرمقاله نیویورک تایمز هستید با وضعیتی متفاوت مواجه هستید. این موضوع سبب افزایش قطبی شدن می شود".

اوباما ضمن دفاع از عملکردش در حوزه اقتصاد گفت:"نرخ بیکاری ما پیش تر 10 درصد بود و در حال حاضر به زیر 5 درصد رسیده است. وضعیت بازار مسکن ما با سقوط و رکودی کامل مواجه بود در حالی که اکنون وضعیت نرمال است. اکنون کارگران توان سازماندهی و قدرت بالاتری برای کسب دستمزد بیش تر را دارند. رشد میانگین دستمزدها از چند سال گذشته آغاز شده است".

اوباما در ادامه مصاحبه به اظهارات اخیر ترامپ نامزد جمهوریخواهان درباره برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز اشاره کرد و در این باره گفت:"فکر می کنم برخی از نگرانی ها درباره مهاجرت مانند از دست دادن کنترل بر امور یا حس از دست دادن هویت ملی میان رای دهندگان بریتانیایی و طرفداران ترامپ مشابه هستند. فکر می کنم بیگانه ستیزی و احساس ضد مهاجران نه تنها بریتانیا که در سرتاسر اروپا در حال رشد بوده و مشابه با احساساتی است که ترامپ درصدد دامن زدن به آن است. با این حال، واقعیت آن است که اقتصاد ایالات متحده حدود 10 درصد بزرگتر از دوران قبل از بحران اقتصادی است زمانی که من در کرسی ریاست جمهوری قرار گرفتم. اروپا به تازگی در حال بازیابی وضعیت خود و خروح از بحران است. در نتیجه باور دارم که تفاوت ها بیش از شباهت ها است".

اوباما در ادامه اشاره کرد که ارزش های امریکایی نشان می دهند که در قانون اساسی آن کشور آزادی بیان، بردباری مذهبی، پلورالیسم یا کثرت گرایی از ارزش هایی اساسی امریکایی بوده اند. اوباما تاکید کرد که اگر به نسل دوم و سوم مهاجران نگاه کنید می بینید که مهاجران منبع قدرت امریکا بوده اند و این آن چیزی است که امریکا را از بریتانیا و اروپا متمایز سازد چرا که امریکایی ها به پذیرش مهاجران در طول تاریخ باور داشته اند.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: من فکر می کنم بهترین توصیفی که می توان کرد این است که تنها یک وقفه در یکپارچگی اروپا اتفاق افتاده است.

وی همچنین به نروژ اشاره کرد که با اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست اما ارتباط خوبی با اتحادیه دارد. اوباما افزود: اگر طی مدت مذاکرات دو ساله ای که قرار است انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا انجام دهد، بریتانیا مانند نروژ مرتبط با اتحادیه اروپا باقی بماند دیگر نیمی از مردم به این رخداد به عنوان یک تغییر نگاه نمی کنند.