"دونالد تاسک" رئیس شورای اروپا از تصمیم ۲۷ عضو باقی مانده در اتحادیه اروپا برای برگزاری نشست اضطراری به دنبال اعلام نتیجه نهایی همه پرسی جدایی انگلستان خبر داد.

وی تاکید کرد که در چند روز گذشته با رهبران اتحادیه رایزنی هایی داشته و اینکه کشورهای عضو از قبل خود را برای نتیجه فعلی آماده کرده و به هر نحوی اتحاد خود را حفظ می کنند.

تاسک افزور: نیاز به پنهان کاری نیست که ما طالب نتیجه متفاوتی بودیم. هیچ راهی برای پیش بینی همه تبعات حاصل از این تصمیم به ویژه برای انگلستان وجود ندارد. این لحظه ای تاریخی است اما لحظه ای برای ارائه واکنش های تاریخی نخواهد بود.

وی همچنین قول مساعد داد که در حاشیه نشست هفته آینده اتحادیه اروپا با "دیوید کامرون" در این خصوص صحبت کند.

در این میان "فرانک والتر اشتاین مایر" از جمله کسانی بود که به سرعت به تصمیم مردم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و گفت: امروز برای اروپا و انگلستان روز غم انگیزی است.