دیوان دادگستری بین المللی در لاهه از ثبت شکایت ایران علیه حکم دادگاههای آمریکا مبنی بر توقیف اموال ایران خبر داد.

دیوان دادگستری بین المللی در بیانیه ای خاطرنشان کرد: ایران در شکایت خود استدلال کرده که «ایران و شرکت های دولتی ایرانی در برابر اختیارات حقوقی دادگاههای آمریکا مصونیت دارند. »

بر اساس این گزارش، ایران در شکایت ثبت شده در دیوان دادگستری بین المللی استدلال کرده که اقدامات حقوقی در حال انجام در آمریکا ناقض شروط معاهده دوجانبه سال 1955 مودت ، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی است که به امضای دو کشور رسیده است.

طبق این بیانیه، ایران همچنین درخواست کرده است که آمریکا بابت نقض تعهدات حقوقی بین المللی خود غرامت کامل به ایران بپردازد که مقدار آن را دادگاه لاهه در مراحل بعدی رسیدگی ها تعیین خواهد کرد.

دیوان عالی آمریکا در ماه آوریل حکم داد که ایران باید نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی های توقیف شده خود را به بازماندگان و اقوام افراد کشته شده در حملاتی که ایران مسبب آنها قلمداد شده است پرداخت کند.

اما ایران که سال گذشته توافق تاریخی هسته ای را با قدرت های جهان امضا کرد ، واکنش خشمگینانه ای به حکم دیوان عالی آمریکا نشان داده است.

 

حسن روحانی چهارشنبه شب اعلام کرد که ایران بطور رسمی به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرده و این پرونده را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد.

رسانه های ایران به نقل از روحانی گزارش دادند: دادگاههای آمریکا بطور غیرقانونی حکم داده اند که این پول باید به آمریکایی ها و خانواده افرادی که در لبنان کشته شدند پرداخت شود.

روحانی افزود: معلوم نیست این افراد در لبنان چه می کردند و این چه ربطی به ایران دارد.