سخنگوی دولت سخنگوی دولت در واکنش به جوسازی‌ها بر علیه دولت گفت: اتاق‌های فکری تشکیل شده است و هر هفته روزهای شنبه تصمیم می‌گیرند که در آن هفته چه اتفاقی بیفتد که از آن سوء‌استفاده کنند.

وی گفت: ما بدون توجه به این موضوع تمام مساعی خود را به کار می‌بریم که بتوانیم معیشت مردم را تامین کنیم؛ چرا که به جز این شأن دیگری برای خود قائل نیستیم.

نوبخت افزود: به هر حال اگر هم با انگیزه‌های سیاسی اتاق فکری تشکیل شده که جلسه می‌گذارند و تعیین می‌کنند که تا آخر هفته اذهان عمومی را به کدام سمت ببرند ما در مقابل تلاش می‌کنیم بیشتر به رفاه و معیشت مردم و حل مشکلات جامعه توجه کنیم.»

و در بیان مثل در مورد اطرافیان رئیس جمهور و ارتباط برادر رئیس جمهور با رئیس بانک رفاه، یادآور می‌شود:«به محض اینکه کسی دو روز دیده نمی شود اتهاماتی از بازداشت گرفته تا بقیه موارد مطرح می‌شود که اینها گمانه زنی هایی است و سخنگوی قوه قضائیه هم در این زمینه شفاف سازی کرده است.

ما باید تا سال ۹۶ هر روز منتظر یکی از این مطالب باشیم که می‌تواند اهداف سیاسی داشته باشد تا ذهن جامعه را به سمت این گمانه زنی‌هاببرد و خدمات مغفول بماند اما ما به این مسائل ورود نمی کنیم و تلاش مان بیشتر برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق بخش تولید خواهد بود، شما منتظر باشید که هر روز از این صحبت‌هامطرح شود.»