حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون مسائل مشترک شهر تهران در جلسه امروز پارلمان شهری حضور یافت.
 
در این جلسه یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل هویت سازی، کد گذاری و شماره گذاری معابر شهری در دستور کاراعضا قرار گرفت و این یک فوریت به تصویب اعضای حاضر رسید.
 
بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تهیه وارائه لایحه تفکیک ماموریت های فرهنگی، هنری ، اجتماعی، ورزشی و تفریحی در شهرداری تهران طرح دیگری بود که امروز در شورای شهر تهران مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.