همزمان با عملیات های پی در پی نظامیان سوری و عراقی برای بازپس گیری مناطق اشغال شده توسط گروه تروریستی تکفیری - بعثی داعش در این دو کشور، روز گذشته عناصر این گروه اقدام به صدور دستور ممنوعیت استفاده از تلویزیون، رادیو و اینترنت در این مناطق کرده اند.

 ممنوعیت استفاده از تلویزیون در مناطق تحت اشغال داعش

ممنوعیت استفاده از تلویزیون، رادیو و اینترنت در مناطق تحت اشغال داعش

بنابر این گزارش، یگان الحسبه داعش با استقرار صدها گشت خودرویی و پرواز گسترده پهپادها اقدام به شناسایی منازل مجهز به تجهیزات گرنیده شبکه های تلویزیونی ماهواره ای کرده و بلافاصله نسبت به جمع آوری انها اقدام می کند. بخش رسانه ای این گروه تکفیری مورد حمایت عربستان سعودی و ترکیه با انتشار بیانیه ای علت این اقدام را دور ساختن گناه! از منازل مسلمین! عنوان کرده است. این در حالی است که ناظرا معتقدند که علت اقدامات اینگونه داعش جلوگیری از آگاهی مردم مناطق تحت سیطره این گروه از شکست های پی در پی در مقابل نظامیان سوری و عراقی می باشد.

 

  ممنوعیت استفاده از تلویزیون در مناطق تحت اشغال داعش

ممنوعیت استفاده از تلویزیون، رادیو و اینترنت

  ممنوعیت استفاده از تلویزیون در مناطق تحت اشغال داعش

ممنوعیت استفاده از تلویزیون

  ممنوعیت استفاده از تلویزیون در مناطق تحت اشغال داعش

ممنوعیت استفاده از تلویزیون، رادیو و اینترنت در مناطق داعش

 ممنوعیت استفاده از تلویزیون در مناطق تحت اشغال داعش

  ممنوعیت استفاده از تلویزیون در مناطق تحت اشغال داعش

ممنوعیت استفاده از تلویزیون، رادیو و اینترنت در مناطق تحت اشغال داعش