جلسه رسیدگی به پرونده «علی‌اکبر جوانفکر» در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت پایان یافت.

 علی‌اکبر جوانفکر پس از پایان جلسه دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با جلسه امروز گفت:‌ در جلسه نخست ما ادله خود را به دادگاه ارائه کردیم، در آن جلسه ایراداتی مطرح شد که سرانجام رفع اشکال صورت گرفت.

وی ادامه داد: امروز به عنوان جلسه دوم توضیحاتی را به دادگاه ارائه کردیم. در این جلسه من و سه تن از همکارانم حضور یافته بودیم. اعتقاد دارم من و همکارانم در برابر ماموران قضایی تمرد نداشته‌ایم و در برابر دستور مقام قضایی نیز ایستادگی نکرده‌ایم.

جوانفکر خاطرنشان کرد:‌ دلایل خود را مبنی بر رد اتهام به دادگاه ارائه کردیم؛ چرا که رفتار ما زیر پا گذاشتن قانون نبود. بلکه آنهایی که در آن روز آنگونه رفتار کردند قانون را زیر پا گذاشتند.

مشاو رسانه‌ای رئیس دولت دهم اظهار کرد: در جلسه امروز ما عدله خود در رد این اتهام را اثبات کردیم، اما با این حالت تابع قانون و رای دادگاه هستیم.

وی افزود:‌ امروز آخرین جلسه دادگاه تشکیل شد که علاوه بر من سه تن از همکارانم از خود دفاع کرده‌ایم و امیدوارم تبرئه شویم.

به گفته‌ جوانفکر دادگاه رای مربوطه را یک هفته تا 10 روز پس از آخرین جلسه دادگاه صادر خواهد کرد.