راشاتودی به نقل از رسانه های صهیونیستی گزارش داد که تظاهرکنندگان در میدان حابیما (HaBima) در تل آویو گرد هم آمدند و از نتانیاهو به دلیل انتصاب لیبرمن، به عنوان راستگراترین دولت تاریخ این رژیم نام بردند.
اورشلیم پست، یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات اعلام کرد که ما فکر می کنیم این دولت یک فاجعه برای کشور است و هیچ آینده و یا چشم اندازی وجود ندارد.
معترضان با سردادن سرود صلح و تکان دادن پرچم های سبز جناح چپگرای مرتز، و خطاب قراردادن نتانیاهو با نام مستعارش «بی بی تو شکست خوردی بی بی برو خانه» و «ما قربانیان بیشتری نمی خواهیم، لیبرمن وزیر جنگ است» علیه وی شعار دادند.
نتانیاهو به جای موشه یعلون وزیر دفاع سابق لیبرمن از حزب راستگرای افراطی «اسرائیل بیتنا» را انتصاب کرد.
یعلون روز جمعه گذشته هم از دولت و هم از مجلس به دلیل عدم اعتماد به نخست وزیر استعفا داد با اینکه نتانیاهو در پی دلجویی از وی بود و حتی وزارت خارجه را نیز به وی پیشنهاد داد.
یعلون پس از استعفا اعلام کرد که زندگی سیاسی را کنار می گذارد و به استراحت می پردازد و در باره پیشنهاد نخست وزیر رژیم به وی اظهار بی اطلاعی کرد.
معترضان به انتصاب نخست وزیر رژیم، اعلام کردند که نتانیاهو در آستانه جنون قرار گرفته است.
خانک تامار زندبرگ یکی از اعضای حزب چپگرای مرتز، در این تجمع اعلام کرد که سطح جدیدی از افراط گرایی در دولت آغاز شده است.
وی گفت: لیبرمن فاسد و نژادپرست است و افراط گرایی در دولت به اوج رسیده است.
لیبرمن به دلیل اظهارات بحث برانگیز خود همچون بریدن سر اعراب اسرائیلی که به این رژیم وفادار نیستند، مشهور شده است.