به نقل از «بی بی سی»، کابل روز گذشته شاهد راهپیمایی گسترده معترضان به تغییر مسیر خط انتقال برق از «بامیان» به «سالنگ» بود.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که شب گذشته در تلویزیون ملی افغانستان صحبت می‌کرد، از معترضان تقدیر کرد و گفت که آنها به دور از روحیه ماجراجویی، وارد بحث و تحلیل شدند، پیشنهاد دادند و ملاحظات خود را مسئولانه در میان گذاشتند.

گفتنی است که هزاران معترض روز گذشته به خیابان‌های کابل آمده بودند تا از دولت بخواهند تصمیم به تغییر مسیر خط انتقال برق را لغو کند.

رئیس جمهوری افغانستان گفت که سال جاری سال تحرک توسعه‌ای کشور افغانستان است و وی تلاش‌ خواهد کرد که تمام شهروندان از این توسعه به شکل متوازن مستفید شوند.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین از عملکرد نیروهای امنیتی کشورش برای تامین امنیت تظاهرکنندگان تشکر کرد.

وی گفت که با در نظرداشت تهدید‌های زیادی که از فعالیت تخریبکاران دشمن وجود داشت، نیروهای امنیتی توانستند امنیت شهر کابل را حفظ کنند.