پرچم داعش گروهی از فعالین سیاسی آلمان در اعتراض به حمایت عربستان از داعش با پروژکتور تصویر پرچم داعش را بر ساختمان سفارت عربستان منتشر کردند. پرچم داعش بر ساختمان سفارت عربستان+ عکس