نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تقدیم لایحه توسط دولت جزو اختیارات دولت است و مجلس نمی‌تواند تعیین تکلیف کند.

محمدرضا باهنر در جریان رسیدگی به رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: اکنون تنها به دنبال رفع ایراد شورای نگهبان هستیم. اصل ماده واحده به تصویب رسیده است و تنها شورای نگهبان به تبصره‌ای از آن ایراد گرفته است.

وی افزود: تقدیم لایحه توسط دولت جزو اختیارات دولت می‌باشد و مجلس نمی‌تواند تکلیف کند که اکنون با توجه به بررسی کمیسیون مربوطه تبصره آن به منظور رفع ایراد حذف شده است.

باهنر همچنین با بیان اینکه در مورد این قانون دولت دهم عمل نکرد، گفت: دولت یازدهم هم که سه سال از عمر آن می‌گذرد می‌گوید داریم کار می‌کنیم. مثل جریان آب علی‌آباد است که می‌گفتند تحت بررسی است. به هر حال کار در حال انجام است.