یک زوج آمریکایی که مدتی پیش به داعش پیوسته بودند و در زمینه جذب نیرو برای این گروه فعالیت می کردند، در عملیات هوایی در سوریه کشته شدند.
 
بر اساس گزارش منتشر شده، این زوج در بمباران هوایی ماه آوریل کشته شده اند.
 
بمباران های هوایی تاکنون باعث مرگ بسیاری از عناصر شناخته شده داعش شده است. "جان داعشی" یک تروریست دیگر نیز در ماه نوامبر در بمباران هوایی کشته شد.