در آخرین ساعات هفته گذشته و با رسیدن به روز انتخابات مجلس در مرحله دوم احمدتوکلی، چهره اقتصادی و البته پارلمانی اصولگرایان در کانال تلگرامی خود از رئیس جمهور سابق ایران نوشت. وی در پیامی کوتاه نوشت: «سلام! آمدن یا نیامدن احمدی‌نژاد مساله اصلاح‌طلبان است نه اصولگراها. به قدرت کفایت دلیل شرعی و قانونی برای ردصلاحیت رییس جمهور سابق وجود.« اظهاراتی که به نظر در پاسخ به گفته های بسیاری مبنی بر حضور دوباره محمود احمدی نژاد به عرصه سیاست و شرکت در انتخابات است.

موضوع بازگشت محمود احمدی نژاد طی هفته های گذشته و به خصوص با سفرهای این رئیس جمهور سابق به شمال کشور و شهر ورامین بیشتر از هر وقت دیگری شنیده می شود. بسیاری نیز شکست اصولگرایان در انتخابات 7 اسفند را به عدم حضور جدی محمود احمدی‌نژاد در عرصه انتخابات گره می زنند. و این در حالی است که برخی دیگر علت عدم توجه مردم به اصولگراین را اقدامات اشتباه محمود احمدی نژاد و مخالفت های صریح او با قوانین می دانند.

احمدتوکلی اما ظاهرا نظر خود نسبت به محمود احمدی نژاد را تغییر داده است. موضوعی برخی علت آن را شکست اصولگرایان در انتخابات مجلس دهم می دانند. عبدالرضا داوری از چهره های سیاسی حامی محمود احمدی نژاد با اشاره به اظهارات اخیر احمد توکلی به خبرنگار پارسینه گفت: آقایان به نظر دچار بحران تحلیل شده اند!

وی با تاکید بر اینکه احمد توکلی سابقا حامی محمود احمدی نژاد بوده است افزود: آقای توکلی هفتم فروردین نود و پنج یعنی سی و چهار روز پیش مصاحبه ای کردند با سایت خبرآنلاین که منتشر شده است. ...آقای توکلی ای که امروز پافشاری می کنند برای رد صلاحیت آقای احمدی نژاد در این مصاحبه می گویند اگر آقای احمدی نژاد دوباره کاندید شود و برگردد و در مقابل فتنه گران بایستد، من وباره به آقای احمدی نژاد رای می دهم.

وی ادامه داد: «من فکر می کنم شکست این دوستان در انتخابات تهران اینها را دچار بحران تحلیل کرده است.»

داوری در مصاحبه افزود: بنظر من شکست آقایان در انتخابات تهران، آنها را دچار بحران تحلیل کرده است و آنها را دچار پراکنده گویی کرده است. ایشان سی و چهار روز قبل راجع به حمایت از احمدی نژاد صحبت کرده است اما امروز به یک موضوع دیگری رسیده است. بنظر من این پراکنده گویی را باید در چارچوب فشار سنگینی که به آنها آمده است و ناشی از شکست در انتخابات تهران است ببینیم.

گفتنی است، عبدالرضا داوری پیش از این مصاحبه مطلبی در این باره در کانال تلگرام خود منتشر کرد. وی در یادداشت خود نوشت: «حضرت احمد توکلی، افسرده‌دل و پریشان حال از عدم جلوس بر کرسی خضرای "مجلس عشر"، مصلحت را در فرمان حمله به رییس دولت سابق یافته و بی محابا آخرین ضربت را بر کاسه مقبولیت خود در میان ناس وارد ساخته، گویی پس از آزمودن بخت خود در این شهر، بنا کرده رخت خویش را نیز ازین ورطه بیرون کشد و تیغ زبان آخته و بر رییس دولت سابق تاخته و در تلغرام خود فتوا بر ردصلاحیت "محمود احمدی نژاد" داده است.»

اظهارات بیشتر از هر چیز اختلاف در بین اصولگرایان را نشان می دهد. حالا اما باید دید زنجیره گسسته اصولگرایی یکبار دیگر متصل خواهد شد و یا در انتخابات دوازدهم نیز محود احمدی نژاد عامل این گسست خواهد بود.