در اطلاعیه شماره 131 ستاد انتخابات کشور اسامی منتخبان سه حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان، اردل، فارسان، کوهرنگ، کیار، دهستان دستگرد و ارومیه مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح درحوزه انتخابیه شده اعلام شد.
در این اطلاعیه آمده است: اسامی منتخبان سه حوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح درحوزه انتخابیه شده اند، به شرح ذیل است:
1- درحوزه انتخابیه نی ریز و استهبان اصغر مسعودی با کسب 34هزار و 381 رأی از مجموع 68هزار و 609آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
2- درحوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ، کیار و دهستان دستگرد علی کاظمی بابا حیدری با کسب 51هزار و 588رأی از مجموع 80هزار و 367 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .
3- درحوزه انتخابیه ارومیه سید هادی بهادری با کسب 220هزار و 197 رأی و روح الله حضرت پورطلائیه با کسب 209هزار و 705رأی از مجموع 354هزار و 108آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافتند.
هم چنین در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره محمد بیرانوندی با کسب 75هزار و هشت رای و محمدرضا ملکشاهی راد با کسب 63هزار و 710 رای از مجموع 177هزار و 195 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.