سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آخرین جزئیات مذاکرات حج تمتع اظهار کرد: پس از جلسات مفصل که در خصوص سیاست های حج تمتع بین ایران و عربستان برگزار شد، دو طرف مباحث خود را در خصوص موضوع امنیت مطرح کردند و این موضوع تبدیل به یک پیش نویس شد که طی چهار روز گذشته، جلسات طولانی را بر روی بندهای این پیش نویس داشتیم.

وی در ادامه افزود: همچنین در این پیش نویس طرف سعودی مسئله مجوز گرفتن دوباره هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد اما ما در نهایت اعلام کردیم که این موضوع با تفاهم نامه‌ای که قبلا با سازمان هواپیمایی کشوری امضا کردیم مغایرت دارد.

اوحدی تاکید کرد: لذا جلسات طولانی در این خصوص برگزار شد و در نهایت طرف سعودی پذیرفت که این حق زائران و جمهوری اسلامی ایران است که از هواپیمایی داخلی استفاده کنند.

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مسئله صدور روادید هنوز حل نشده است، تصریح کرد: ما راهکار خودمان را به صورت مکتوب به طرف سعودی ارائه کردیم از این رو دو روز پیش از ما خواستند که بازگشت خود را به تعویق بیندازیم تا شاید وزارت حج و وزارت خارجه عربستان به جمع بندی برسد.