در واکنش به انتشار اسناد مربوط به فعالیت شرکت پانامایی موساک فونسکا در فراهم کردن امکانات ایجاد گریزگاه‌های مالیاتی و ارائه تسهیلاتی جهت پولشویی در سطح بین‌المللی، خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهوری پاناما گفته است که دولت او از تحقیقات بین‌المللی در این زمینه حمایت و با آن همکاری کامل خواهد کرد .

در حالیکه افشای اسناد جدید، که به اوراق پانامایی شهرت یافته، توجه بیشتری را به این کشور به عنوان مرکزی برای معاملات مخفیانه جلب کرده، وارلا گفته که مصمم است از وجهه پاناما در سطح بین‌المللی دفاع کند. رامون فونسکا، یکی از پایه‌گذاران شرکت موساک فونسکا، انتشار این اسناد را جرم کیفری و حمله به حیثیت پاناما توصیف کرده است .

روز یکشنبه این هفته، شماری از رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان به انتشار نتیجه تحقیقات گروهی از روزنامه‌نگاران مبادرت کردند که حدود یک سال را به بررسی بیش از 11 میلیون سند مربوط به شرکت حقوقی موساک فونسکا اختصاص داده بودند. این اسناد شامل اطلاعاتی پیرامون ایجاد و فعالیت بیش از دویست هزار شرکت فراساحلی طی حدود چهل سال گذشته است .

نتیجه این تحقیقات حاکی از ارتباط صدها نفر از ثروتمندان سرشناس، مقامات سیاسی و افراد مشهور در کشورهای مختلف جهان با این شرکت احتمالا به منظور استفاده از امکانات فعالیت‌های غیرقانونی یا مشکوک مالی از جمله از طریق ایجاد و همکاری با شرکت‌های موهوم و انجام معاملات غیرواقعی بوده است. در میان حدود یکصد و چهل شخصیت سیاسی نام برده در این اسناد، اسامی دوازده تن از رهبران کنونی یا سابق کشورها هم دیده می‌شود.